• 098-535-633, 098-712-360
  • Gregovica 24, 52100 Pula

Grupe

 Naše grupe otvorene su svim zaljubljenicima u ples i onima koji to žele postati. Prije upisa dobrodošli ste na besplatni probni sat kako bi uz naš savjet izabrali grupu i plesni stil koji vama ili vašoj djeci najbolje odgovara.

Moderan ples

MINI grupa 

To je grupa djece predškolske dobi, od 4 do 7 godina. Plesni sat je sastavljen tako da djeca usvoje motoričke sposobnosti, orijentaciju u prostoru, elastičnost, prve plesne korake (ballet) i koreografiju. U satu plesa djeca se nauče kreativno izraziti kroz igru, kroz razne asocijacije i improvizacije koje pobuđuju dječju maštu. Osim toga nauče koristiti prostor tako da se kreču u više direkcija: u krugu, u koloni, dijagonali, u vrsti, itd. Važna je i socijalizacija u društvu, djeca uče imati poštovanja prema drugoj djeci, prihvatiti razlike, biti prijatelji.

YOUTH grupa

To je grupa djece od 7 do 11 godina odnosno od 1. - 5. razreda osnovne škole. Pa tako imamo grupu Youth 1 (1. - 3.razred OŠ); Youth 2 ( 3. - 5. razred OŠ).  Plesni sat je sastavljen od vježbi za razvijanje motorike i koordinacije, vježbi za istezanje i jačanje mišića, elemenata gimnastike i akrobatike, plesnih tehnika modernog plesa (jazz dance, suvremeni) i balleta, kretanja u kratkim zadanim elementima kroz dijagonalu i na centru prostora, te uče koreografiju na razne zadane teme. 

JUNIOR grupa

To je grupa djece od 12 do 14 godina odnosno od 6. - 8. razreda osnovne škole. Plesni sat je sastavljen od vježbi za razvijanje motorike i koordinacje, vježba za istezanje i jačanje mišića, elemenata gimnastike i akrobatike, plesnih tehnika modernog plesa (jazz dance, suvremeni, moderan…) i balleta, kretanja u zadanim elementima kroz dijagonalu i na centru prostora, kao što su to pirouette, razni skokovi i ostali elementi plesa, te uče koreografiju na razne zadane teme. 

SENIOR grupa

To je grupa mladih od 15 do 18 + godina, odnosno od 1. razreda srednje škole. Plesni sat je sastavljen od vježbi za razvijanje motorike i koordinacije, za istezanje i jačanje mišića, elemenata gimnastike, plesnih tehnika modernog plesa (jazz dance, funky jazz, suvremeni, moderan…), i baze balleta, kretanja u zadanim elementima kroz dijagonalu i na centru prostora, kao što su pirouette, razni skokovi i ostali elementi plesa, te uče koreografije različitih stilova plesa.

DIAMONDS grupa

To je grupa odraslih od 25+ godina, u tu grupu spadaju svi oni koji su u kategoriji odrasle dobi, zaposleni, studenti…a žele se rekreativno baviti plesom i usput ojačati i istegnuti svoje tijelo i na kraju opustit se i plesati. Sat plesa je sastavljen od raznih vježbi za jačanje mišića (npr. pilates), istezanje, koordinacije, kardio vježbi, ponekad se vježba i u paru, te na kraju plesnog sata uči se koreografija, naravno u skladu sa mogućnostima grupe, i na različite teme. 

Ballet

BALLET YOUTH

To je grupa baleta za djecu od 7 do 12 godina. Na satovima baleta djeca usvajaju baletni rječnik i osnove baletne tehnike koja je temeljna za daljnje napredovanje u modernoj jazz dance plesnoj tehnici. Kroz vježbe koje se izvode na podu, na štapu i na sredini, rade na snazi, fleksibilnost, koordinaciji, orijentaciji u prostoru i razvjaju radnu disciplinu.

BALLET JUNIOR A (dvanced)

Napredna baletna grupa junior 11 do 18 godina podrazumijeva djecu koja već imaju usvojene osnove baletne tehnike i nastavljaju sa preciznijim izvođenjem plesnih elementa i usvajanjem novih težih elemenata. Satovi baleta neizostavni su dio naprednog plesnog programa u kojem se uz dva sata tjedno modernog plesa pohađaju i satove baleta na kojima se usvajaju napredni baletni rječnik i napredni baletni elementi. Kroz vježbe koje se izvode na podu, na štapu i na sredini, rade na snazi, fleksibilnost, koordinaciji, orijentaciji u prostoru i disciplini. Srednji level grupa juniora od

BALLET ADULT

To je program baleta za odrasle, od 20+ godina, predviđen je za osobe koje se žele rekreativno baviti baletom i nemaju nekog predznanja, ili imaju već neku osnovu baleta ili osnove neke druge plesne tehnike. Sat je baziran na elementima i segmentima klasičnog baleta i to sa vježbama u podu i na štapu. Svi polaznici osim što mogu usvojiti osnovne baletne tehnike, ojačati muskulaturu, istegnuti se, mogu na taj način bolje upoznati svoje tijelo, razviti ravnotežu, muzikalnost, disciplinu i fokus, kondiciju, i proširiti svoja znanja o baletnoj umjetnosti.

-------------------

Za sve grupe, bez obzira da li se radi o baletu ili modernom plesu najvažnije je da, osim uvježbanosti tijela za određenu vrstu plesa, usvoje muzikalnost, kreativno izražavanje, da steknu samopouzdanje, poštovanje prema drugim sudionicima u grupi i prema učiteljici. Da kroz disciplinu u radu steknu i neke radne navike koje će naravno koristiti i za druge aspekte u privatnom životu. Ono što je isto važno je da na kraju steknu i sportsko ponašanje, jer bez obzira što je ples umjetnost postoje i natjecanja na kojima je prisutan i taj element sporta i zbog toga postoje i neka nepisana pravila kako se treba ponašati prema drugima sudionicima.

Ples je umjetnost jer razvija kreativnost i maštu, tijelom piše priču u jasnom ili apstraktnom obliku. 

Ples je sport jer svaki plesač mora izvježbati svoje tijelo do savršenstva, natječe se i ima taj kompetitivni karakter. 

I na kraju ples je meditacija, jer dok plešemo prepuštamo se glazbi, ritmu, opuštamo se i ne razmišljamo.